Formułowanie prac pisemnych wcale nie jest takie łatwe jak mogłoby się wydawać. Co prawda wyrażać opinię może każdy, to niekoniecznie musi to być tożsame z jakością takiego tworu. W jakim celu właściwie warto pisać merytoryczne teksty? Gdyż taki twór naszej kreatywności może przynieść korzyści tak w sensie finansowym jak i w wymiarze międzyludzkim. Jakim sposobem jednakże napisać dobry gatunkowo tekst? Przede wszystkim konieczna jest ogólna koncepcja. Twórca nie musi jej nawet zarysowywać w ostatecznej wersji pracy. Ważne, aby sformułował ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko treść. Równie istotna jest jego struktura. Niezbędny jest logiczny podział na osobne działy. Zrównoważenie następujących po sobie części to priorytet. Wstęp nie powinien być zbyt rozbudowany, tak jak i zakończenie. Zaleca się by stosować różnorodne elementy ilustrujące, a przy tym posługiwać się językiem żywym. Nie powinno się zapominać o niesłusznie lekceważonej roli poczucia humoru. Chwytliwy tekst da możliwość aby zdobyć duże grono oddanych czytelników. Dobrze wykonana praca da efekty także w wymiarze pieniężnym. Im więcej gości na stronie, tym żywsze zainteresowanie potencjalnych zleceniodawców.

1 22 23 24